Manifesto
applied on Spotify

26-07-2021 | Ethiek

Aan de hand van mijn manifest waarin ik mijn professionele waardes als ontwerper heb vastgesteld, draag ik verbeteringen aan voor de onethische aspecten van Spotify.

Overview

Role

Research | Concepting | Interaction | Visual Design | Prototyping

Tools

Miro | Figma | Indesign

Project Briefing

Aan de hand van mijn persoonlijke waarde als ontwerper, wat ik in mijn manifest heb beschreven, moest ik verbeteringen aandragen voor een herontwerp van een zelfgekozen dienst of product.  Hierbij werd vooral gekeken naar het ethisch aspect van het product of de dienst. Ik heb gekozen voor Spotify. Ik houd erg van muziek en luister dan ook vaak naar Spotify. De ontwikkeling die Spotify de afgelopen jaren heeft doorgemaakt  interesseerde mijn dan ook erg. Ik wilde me hier graag verder in verdiepen.

Problem

Na het in kaart brengen van de huidige situatie ben ik op twee ethische dilemma's gekomen, namelijk:

Ongelijkheid
'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat artiesten van wie de muziek op Spotify staat eerlijker betaald worden?'

Milieu
'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat streamingsdiensten in de muziekindustrie voor minder milieuvervuiling zorgen?'

Connect

Huidige situatie

Na het verzamelen van deskresearch over de huidige situatie, heb ik een insight wall gemaakt. In de insight wall heb ik de verzamelde informatie overzichtelijk weergegeven. Aan de hand van de insight wall heb ik de de-scriptionmethode toegepast. Hierbij ben ik de intentie van Spotify gaan achterhalen. Ik heb een de-scriptionmethode uitgevoerd voor de huidige situatie en de gewenste situatie, waarin ik een ethisch dilemma heb geprobeerd te ontdekken.

Insight wall
Insight wall research
De-scription methode (huidige situatie)
Inzichten interviews
De-scription methode (gewenste situatie)
Inzichten interviews

Verbeterpunten

Aan de hand van mijn persoonlijke waardes als ontwerper uit mijn manifesto en de de-scriptionmethode heb ik twee ethische dillema's vastgesteld die ik wilde verbeteren. Ik heb gebruik gemaakt van een argumentatiestructuur om zo de dilemma's goed te kunnen onderbouwen.

Manifesto
Inzichten interviews
Argumentatie Verbeterpunten
Inzichten interviews

Richtlijnen

Na het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie en het vaststellen van de ethische dillema's, was het tijd om mijn manifest aan te scherpen. Voordat ik dat heb gedaan, heb ik is goed gekeken naar wat de kern is van het probleem, om zo richtlijnen op te kunnen stellen voor mezelf. Dit heb ik gedaan aan de hand van de Normitive design scheme methode.

Normative design scheme methode

Concept

Concepten

Aan de hand van het onderzoek, ben ik gaan brainstormen. Ik heb mijn ideeën omgezet in wireframes. Die heb ik getest aan de hand van een A/B/C-test. Dit was een snelle methode om inzicht te krijgen in hoe de gebruiker denkt over de verschillende concepten.

Wireframes concepten

Wireframe versie 2

Na het testen van de eerste concepten, heb ik de testresultaten verwerkt in een aantal nieuwe wireframes.

Versie 2 Wireframes

Create

Design System

Voordat ik het high-fid prototype ben gaan ontwerpen, heb ik eerst gekeken naar de verschillende elementen van de mobiele app van Spotify. Ik heb de verschillende componenten verzameld om zo snel mijn prototype in elkaar te kunnen zetten in Figma.

Design System

High-fid prototype

Na het maken van de design system, ben ik aan de slag gegaan met het uitwerken van de verschillende concepten.

Concept 1:
Een virtueel concert waarmee artiesten extra kunnen verdienen. Gebruikers kunnen hun kaartje bestellen in de Spotify app. Hierdoor kunnen ook kleinere artiesten meer geld verdienen en hun fanbase vergroten. Er komt een banner op de Spotify app homescreen waar je meteen de verschillende concerten kunt bekijken.

Concept 2: Gebruikers kunnen een poster krijgen van hun favoriete artiesten als zij een x aantal keer achter elkaar een donatie doen. In de interface is er een donatieknop toegevoegd. De gebruiker wordt bedankt voor de donatie en ontvangt een poster.

Concept 1 & 2

Concept 3: Spotify houdt bij hoe vaak je naar een liedje luistert. Als je binnen een maand meer dan 27 keer naar een liedje hebt geluisterd, wordt het liedje gedownload (net als bij offline luisteren). Hierdoor wordt de muziek niet meer gestreamd, waardoor minder milieuvervuiling, maar behoudt de gebruiker wel zijn onbeperkt luisteren naar muziek. De milieumeter is aan de homescreen toegevoegd. Je ziet in het zwart hoeveel CO2 er vrijkomt, hierdoor wordt de meter minder groen. Daarnaast kan de gebruiker bij zijn liedjes zien hoe vaak er afgelopen maand naar een nummer geluisterd is. Na 27 keer geluisterd te hebben, wordt het download knopje groen en de tekst bold, om zo de gebruiker te stimuleren het liedje te downloaden.

concept 3

Concept 4: Spotify laat elke maand, met behulp van een verhaal, aan Spotifygebruikers zien naar welke artiesten zij het meest hebben geluisterd. Aan de hand daarvan kan de gebruiker aangeven wie van de artiesten de donatie mag ontvangen. Elke maand gaat er een euro van het betaalde abonnement naar de gekozen artiest van de Spotifygebruiker. Er komt een banner op de homepage waarmee de gebruiker inzicht krijgt in zijn eigen muziekgebruik. Vervolgens opent het verhaal, waarbij Spotify per scherm aangeeft wie de top artiesten zijn, en kan je de keus maken aan wie je wilt doneren. Met behulp van de deel-button kun je je verhaal met andere delen.

Concept 4