Quiz Funnel

28-11-2020 | Hoorpartner en izicontent

Een online gehoortest die voor awareness zorgt bij nieuwe klanten, zodat de conversie omhoog gaat.

Opdracht

Vanuit Hoorpartners, een klant van izicontent, kwam de vraag om een quiz te maken voor op hun website. Zij hadden een voorstel opgestuurd met de vraag of dit uitgewerkt kon worden. De quiz zat helemaal niet goed in elkaar. De flow was niet prettig en onlogisch. Na het analyseren van de quiz werd mij duidelijk dat het doel van de quiz was om ervoor te zorgen dat nieuwe klanten een afspraak maken bij Hoorpartners en dat oude klanten een positieve review schrijven, om zo meer conversie te krijgen.

Probleem

Na het ontvangen van het voorstel, ben ik eerst aan de slag gegaan met het verbeteren van de aangeleverde quiz van hoorpartners. Dit heb ik vervolgens uitgewerkt aan de hand van een content management system. Aan de hand daarvan heb ik het voorstel van Hoorpartners getest met collega's, om zo te achterhalen waar de knelpunten zitten. Hierna heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en heb ik een nieuw voorstel opgeleverd. De ontwerpvraag opdracht luidt:

"Hoe kunnen we een remote onboarding tool ontwerpen die gefocust is op het verbeteren van de menselijke (emotionele) kant van de onboarding?"

Proces

 • Connect

 • Briefing
  Desk research
  Persona’s
  Analyse huidige quiz
  User Journey

 • Concept

 • Ontwerprichtlijnen
  Mindmapping
  Disney-brainstorm
  Brainwriting

 • Create

 • Design criteria
  Moodboard
  Flowchart
  Wireframing
  Figma prototype

Oplossing

Een quiz funnel, waarbij aan de hand van interactieve stappen gebruikers een serie vragen krijgen om hun gehoor te testen. Naar mate de gebruiker verder in de quiz komt, worden de vragen over het gehoor specifieker. In het begin zijn de vragen bedoeld om de target group 'ouderen met een slecht gehoor' te identificeren. Voor kwalitatieve leadgeneratie, wordt na het beantwoorden van de vragen gevraagd om contactgegevens, zodat een score en aanbeveling ontvangen kunnen worden.

01

Connect

Quiz aangeleverde versie

Allereerst ben ik de door Hoorpartners aangeleverde versie gaan analyseren. Aan de hand van de analyse heb ik aantekeningen gemaakt voor het verbeteren van de huidige versie voor op de website. Ondanks dat de aangeleverde quiz niet helemaal goed in elkaar zat, was het toch van belang om de quiz voorlopig op de website te zetten.

Uitwerking in CMS

Vervolgens heb ik een aantal aanpassingen gemaakt en de quiz met het izicontent CMS uitgewerkt, zodat er in ieder geval iets staat waar de klant tevreden mee gaat zijn. In de video hiernaast zie je het uitgewerkte resultaat.

Onderzoek naar beweegreden Hoorpartners

Ik heb onderzoek gedaan naar wie Hoorpartners is en waar het voor staat. Dit heb ik gedaan door de website van Hoorpartners af te gaan, om zo een beter beeld te krijgen van Hoorpartners. Daarnaast heb ik een gesprek gehad met een collega van de afdeling content, die veel klantcontact heeft met Hoorpartners en die mij daardoor een goed beeld kon geven van wie Hoorpartners is.

Het was voor mij van belang om te achterhalen wat de beweegredenen van Hoorpartners waren achter het op de website zetten van de quiz. Met die kennis kon ik bepalen hoe de quiz verbeterd kon worden.

De voordelen van een Quiz funnel

Ook heb ik onderzoek gedaan naar hoe we met behulp van een quiz het bereik van Hoorpartners kunnen vergroten en meer reviews kunnen verzamelen. Dit heeft geleid tot het ontdekken van de zogeheten "quiz funnel".

Een quiz funnel is een effectief middel om leads te genereren en conversie te verhogen. Door middel van een quiz kunnen we de (potentiële) klant beter leren kennen en hen op een persoonlijke manier benaderen. Hierdoor zullen zij zich meer betrokken voelen met hoorpartners en sneller geneigd zijn om een aankoop te doen.

Ik hebben de voordelen van een quiz funnel op een rijtje gezet.

Doorgronden van de doelgroep

Een cruciale stap in mijn onderzoek was het in kaart brengen van onze doelgroep. Het is van groot belang om de doelgroep en Hoorpartners duidelijk te begrijpen, zodat ik een aansluitende oplossing kan ontwikkelen die aan de wensen van beide partijen voldoet. Ik heb de primaire doelgroep, ouderen, in kaart gebracht en verdiepend onderzoek gedaan naar hun drijfveren. Hiermee heb ik een persona ontwikkeld die me hielp om de specifieke wensen en behoeften van deze groep te begrijpen.

Ontwerprichtlijnen: wat maakt een quiz succesvol?

Bij het ontwerpen van een quiz funnel is het belangrijk om rekening te houden met een aantal richtlijnen, om ervoor te zorgen dat het ontwerp gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en effectief is. Dit zijn de ontwerprichtlijnen die ik aan de hand van mijn onderzoek voor de quiz heb opgesteld:

Herkenning

Maak een persoonlijke verbinding. Laat via de quiz zien dat je de doelgroep begrijpt en weet wat ze nodig hebben, zodat ze zich gezien en begrepen voelen.

Aandacht vasthouden

Varieer in vraagtypes, om de aandacht van de gebruiker vast te houden en de motivatie om de quiz af te maken te verhogen.

Interactie

Zorg voor meer gevoel van interactie bij de correspondenten door de quiz als een gesprek te laten aanvoelen.

Self-serving bias

Speel in op de behoefte die mensen hebben om meer over zichzelf te weten te komen.

Fun design

Maak gebruik van relevante beelden en kleuren om de quiz visueel aantrekkelijk te maken.

Variatie multimedia

Maak gebruik van interactie-elementen, zoals gifs, geluid,  of video's, om de gebruiker te betrekken bij de quiz.

02

Concept

Brainstormen

Naar aanleiding van het onderzoek heb ik gebrainstormd hoe ik nu de quiz funnel het beste kan uitwerken. Ik heb dit gedaan aan de hand van brainwriting, mindmapping en de Disney-methode. Hierbij heb ik verbindingen gelegd tussen verschillende inzichten en aan de hand daarvan ideeën gegenereerd.

Een van de drijfveren van de doelgroep ouderen is het ondernemen van (laagdrempelige) activiteiten met familie en vrienden. Als deze activiteit belemmerd wordt door gehoorproblemen, kan Hoorpartners hier op inspelen om er zo voor te zorgen dat de doelgroep een afspraak maakt bij de audicien. Hierbij komen de belangen en wensen van de doelgroep en Hoorpartners dus met elkaar overeen.

Het concept quiz funnel: hoe goed is uw gehoor?

03

Create

Ontwerpen voor ouderen

De primaire doelgroep van de quiz funnel is ouderen. Ik heb daarom onderzoek gedaan naar waar er rekening mee gehouden moet worden bij het ontwerpen voor ouderen. Hier heb ik een aantal criteria voor opgesteld.

Flowchart

Ik heb als eerste een flowchart ontworpen om globaal de flow voor de quiz funnel vast te stellen. Vervolgens heb ik de interactieve stappen plan verder uitgewerkt. Hierbij heb ik rekening gehouden met de mogelijke groepen, scenario’s en de verschillende resultaten. Dit heb ik ook gedaan voor de hoortest zelf.

Tijdens het ontwerpproces heb ik flowcharts getest en verbeteringen aangebracht om de routes in de quiz correct te maken voor elk scenario en om zo een persoonlijk advies te kunnen geven. Dit is belangrijk om een zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijke hoortest te creëren, die gebruikers helpt bij het vaststellen van gehoorproblemen.

Moodboard

Het maken van een moodboard was een inspirerend proces voor mij bij het ontwerpen van de quiz funnel voor Hoorpartners. Eerst heb ik me gefocust op de stijl van Hoorpartners zelf, om te bekijken wat ik van de huidige huisstijl kon gebruiken. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar andere quiz funnels en online gehoortesten om te zien wat voor elementen ik daar interessant vond. Door inspiratie te putten uit verschillende bronnen, ben ik in staat geweest om een moodboard samen te stellen dat mij een idee gaf welke richting ik op kon met het design van de quiz funnel.

04

End Product

Final Product

Klik op de button hieronder om het Figma prototype uit te proberen!

05

Reflection

01

Content managment system

Als user experience designer heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de technische kant van webdesign te begrijpen. Door het werken met een Content Management System (CMS), heb ik geleerd hoe ik op een snelle manier concepten echt kan uitwerken met behulp van HTML en CSS. Dit heeft me geholpen om een beter begrip te krijgen van wat er nodig is om een concept daadwerkelijk te kunnen implementeren en waar je rekening mee moet houden. Het maken van een zo realistisch mogelijk concept, maakt het ook gemakkelijker om valide gebruikerstesten te doen, zodat de gebruikerservaring verbeterd kan worden.

02

Sales funnel

Het begrijpen van een sales funnel is ook van belang in UX design. Als designer kun je de gebruiker door een funnel beter begrijpen en leren kennen, maar kun je ook helpen met bijvoorbeeld het verhogen van conversie. Je kunt data verzamelen die meer inzicht geven in de gebruiker. Ik heb geleerd dat een sales funnel helpt om de gebruiker te begrijpen en te begeleiden door de website of app heen. Je kunt de gebruiker helpen de juiste keuzes te maken om zijn doel te bereiken en voorzien van de juiste informatiebehoefte om ze bijvoorbeeld klaar te stomen voor verkoop. Dit heeft er toe geleid dat ik hierover een workshop aan tweedejaars studenten heb mogen geven.

03

Ontwerpen voor ouderen

Verder heb ik geleerd wat er nodig is om voor een oudere doelgroep te ontwerpen. Ik heb geleerd dat ouderen op een andere manier naar een interface kijken. De groep ouderen die regelmatig gebruik maakt van het internet wordt steeds groter. Ouderen hebben meer vrije tijd, waardoor zij zich dus ook vaker op het internet bevinden, om bijvoorbeeld informatie op te zoeken. Desondanks spelen nog niet veel websites in op de behoeftes van ouderen: het lettertype is te klein of de kleurcontrasten zijn niet geschikt voor de ogen van de ouderen. Voor deze quiz heb ik uitgezocht hoe een site juist wel in die behoeftes kan voorzien. Ik heb mijn onderzoek dan ook omgezet in ontwerpcriteria waar het ontwerp aan moet voldoen om gebruiksvriendelijk te zijn voor ouderen.

04

Ontwerprichtlijnen voor verbinding met onderzoek

Tot slot heb ik geleerd hoe ik op een goede manier verbinding kan leggen tussen de connect en concept fase. Door richtlijnen te maken die aansluiten bij het onderzoek, blijf je connecties leggen en kun je ontwerpen onderbouwen. Ik heb geleerd verbindingen te leggen tussen alle inzichten en behoeftes. Door de juiste brainstorm technieken te gebruiken kun je de overeenkomsten en verschillen waar je op in kunt spelen overzichtelijk maken. Dit heeft mij inspiratie gegeven om ideeën te kunnen genereren. Daarnaast is onderzoek naar de gebruiker doen goed, maar zit er ook meerwaarde in het kijken naar concurrenten en leren van hun sterktes en zwaktes.

Let's work together!

Ben je op zoek naar iemand die jouw visie tot leven kan brengen of heb je een project waar je hulp bij nodig hebt? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen en samenwerkingen.