Vluchtelingen Volgsysteem

05-09-2022 | MULTI INTELLIGENCE CENTER

‘Hotel reserveringssysteem’  dashboard om vluchtelingen op de beste plek onder te brengen en data te verzamelen.

Opdracht

Na mijn afstudeerstage bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Multi Intelligence Center (MIC) ben ik betrokken bij de opbouw van het Vluchtelingen Volgsysteem (VVS). Hoewel het systeem snel in gebruik werd genomen, is er destijds geen rekening gehouden met een human centered approach. Ook is de visual identity van het MIC niet verwerkt in het systeem. Er is vooral gelet op de functionaliteiten die het systeem destijds moest hebben. Na afloop van mijn stage ben ik gevraagd om nog langer bij de organisatie te blijven om de problemen in het systeem aan te pakken.

Probleem

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een grote stroom vluchtelingen die Nederland als eindbestemming kozen. De veiligheidsregio's werken samen met andere organisaties, zoals de IND en lokale gemeenten, om ervoor te zorgen dat vluchtelingen een veilige en menselijke opvang krijgen tijdens hun verblijf in Nederland. De veiligheidsregio’s bieden noodhulp zoals onderdak, gezondheidszorg en ondersteuning.

Het vluchtelingen volgsysteem (VVS) registreert en volgt vluchtelingen en biedt een overzicht van de achtergrond, status en locatie van vluchtelingen. Ook helpt het bij het coördineren van hulpverlening en ondersteuning, zoals huisvesting, gezondheidszorg, opleidingen en andere vormen van ondersteuning. Het systeem is ontworpen om de efficiëntie te verhogen en de communicatie tussen verschillende instanties te verbeteren.

Het systeem wordt echter niet helemaal als gebruiksvriendelijk beschouwd. Een van de redenen hiervoor is dat het systeem geen duidelijke visual identity heeft, waardoor het soms lastig is om de verschillende pagina's te onderscheiden. Hierdoor vermindert de efficiëntie van het systeem.

De ontwerpvraag luidt:

“Hoe kunnen we met het MIC visual identity het VVS gebruiksvriendelijker maken, zodat de doelgroep het systeem efficiënter kan gebruiken?”

Proces

 • Connect

 • Systeemanalyse
  Desk research
  Userflows
  Blueprint mapping stakeholder Stakeholder interview
  Persona’s

 • Concept

 • Job stories
  Brainstorming
  Sketching

 • Create

 • Style guide
  Wireframing
  A/B testing
  Figma prototype
  Usability testing
  Design system

Oplossing

Na het analyseren van het systeem en contact met gebruikers en stakeholders te hebben gehad, is er vastgesteld waar verbeteringen aangebracht moesten worden. in totaal zijn er 23 schermen her-ontworpen. Omdat er geen vastgelegde huisstijl was voor het MIC, heb ik samen met mijn collega geadviseerd om een design system op te zetten. Dit is immers een investering die in de toekomst helpt om de gebruikersinterfaces van het MIC consistent te houden, waardoor de merkidentiteit van het MIC correct wordt gecommuniceerd en de gebruikerservaring wordt versterkt. Terugkerende functionaliteiten/componenten hoeven hierdoor niet telkens opnieuw ontworpen te worden, wat kosten en tijd bespaart.

01

Connect

De huidige situatie in kaart brengen

Het VVS werd aan het begin van de oorlog opgezet in samenwerking met stakeholders. Destijds was dit alleen gericht op noodzakelijke functionaliteiten. Na verandering van behoeften bij gebruikers, was analyse en begrip van het systeem nodig voor verbeteringen. Gesprekken met gebruikers en programmeurs leverden inzichten op in hoe het systeem gebruikt wordt. Dit resulteerde in een Service Blueprint map die de interactie van gebruikers met het VVS weergeeft.

Interviews

Ik heb onderzoek gedaan naar het vluchtelingen volgsysteem door gesprekken te voeren met de gebruikers. Ik wilde weten welke werkzaamheden zij uitvoeren, hoe ze te werk gaan en wat hun ervaringen met het huidige systeem zijn. Ik heb deze informatie verwerkt in twee persona's: de locatiemanager en de admin. Dit alles om een beter begrip te krijgen van de gebruikers en hun wensen en behoeften. Hierdoor kon ik het systeem verbeteren en optimaliseren voor een betere gebruikerservaring.

Job Stories

Bij het ontwerpen van de gebruikerservaring van het VVS, heb ik gebruik gemaakt van het gebruikersonderzoek en persona's. Dit heeft geresulteerd in de opstelling van job stories, die inzicht gaven in de context, doelen en motivatie van onze gebruikers. Door de job stories te clusteren, kon ik gericht brainstormen en beslissingen nemen vanuit het perspectief van de gebruiker. Dit resulteerde in oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de gebruiker.

02

Concept

Verbeteringen in de flow van het Vluchtelingen Volgsysteem

Met als doel de flow van het systeem verbeteren, heb ik samen met mijn collega een grondige analyse uitgevoerd van de huidige flow. Hierbij maakten we gebruik van foto's en screenshots van de schermen en doorliepen we elk scherm zorgvuldig. Na de analyse verwerkte ik de geïdentificeerde verbeteringen in een duidelijke flowchart.

Een aantal voorbeelden van de verbeteringen zijn:

 • het verstrekken van feedback aan de gebruiker wanneer er geen toegang is tot een bepaald onderdeel, wat duidelijkheid biedt en de mogelijkheid geeft om dit aan de administrator te melden.

 • het toevoegen van een terug-knop op plekken waar dit momenteel nog niet aanwezig is.

 • de mogelijkheid om het account te bekijken en uit te loggen.

 • het wisselen van veiligheidsregio of locatie.

 • navigatie vanuit elke pagina.

 • het vragen van bevestiging bij drastische veranderingen, zoals het verwijderen van gegevens.

 • een melding die wordt weergegeven wanneer er gevoelige data wordt verwerkt.

Inspiratie

Bij het ontwerpen van oplossingen voor het VVS, heb ik uitgebreid onderzoek verricht naar vergelijkbare oplossingen in verschillende branches, waaronder hotels, logistiek en verzekeringen. Ik koos deze branches, omdat ze te maken hebben met grote hoeveelheden data en vergelijkbare uitdagingen hebben als het VVS.

Daarnaast heb ik me ook verdiept in UX enterprise, omdat het VVS ook deels op zo'n manier gebruikt wordt. Locatiemanagers die meerdere malen op de dag dezelfde taken en handelingen (moeten) uitvoeren in de VVS.

Brainstormen

Ik ben vervolgens aan de slag gegaan met het brainstormen, waarbij ik mijn inzichten en job stories gebruikte als leidraad. Mijn collega en ik deelden onze grove ideeën en selecteerden uiteindelijk de beste ideeën om te ontwikkelen tot concrete oplossingen.

03

Create

Analyse MIC dashboard & website

Vanuit de opdrachtgever is er gevraagd om het VVS te ontwikkelen op basis van de MIC huisstijl. Aangezien er geen vastgelegde huisstijl was, heb ik een analyse uitgevoerd van het MIC dashboard en de website om de huisstijl te bepalen.

Style Guide

Na het vaststellen van de huisstijl, heb ik een style guide ontwikkeld die richtlijnen geeft voor de verdere ontwikkeling en het ontwerp van het systeem. De style guide zorgt ervoor dat het systeem consistent en coherent blijft in termen van visuele uitstraling en gebruikersinterface. Vanuit de style guide zijn er nieuwe iteraties ontstaan.

Design System

Na overleg met de opdrachtgever, developer en collega’s heb ik vanuit een design systemoogpunt componenten responsive ontworpen. Ik ben systematisch te werk gegaan  en ontwikkelde states voor elk component om een consistente en overzichtelijke gebruikersinterface te waarborgen. De ontwerpkeuzes werden vastgelegd en eventuele opmerkingen werden bij elke pagina gegeven voor een soepele overdracht aan de developers.

04

End Product

05

Reflection

01

Ontwerp wordt geïmplementeerd voor verschillende regio's

In deze reflectie wil ik stilstaan bij mijn ervaringen tijdens het ontwerpen van het Vluchtelingen Volgsysteem (VVS). Dit project was voor mij een uitdaging en een mooie kans om te groeien als UX designer. Momenteel is het MIC druk bezig met het implementeren van het nieuwe ontwerp van het systeem, dat door negen verschillende regio's gebruikt zal worden en verder uitgebreid zal worden naar de asielzoekers.

02

Project Planning

Gedurende het project heb ik veel geleerd op het gebied van projectplanning, door de vrijheid die ik kreeg om mijn eigen visie op het project te ontwikkelen. Ik heb nauw samengewerkt met ontwikkelaars, opdrachtgevers en collega's, waardoor ik de beste manier heb kunnen vinden om het project tot een succes te maken.

03

Verdiept in UX enterprise

Tijdens dit project heb ik me verdiept in UX enterprise design en de benodigde overwegingen. Door het huidige systeem grondig te analyseren en te bepalen welke taken en functies prioriteit hebben voor elke rol, kon ik de user interface effectief ontwerpen. Bij enterprise design moet er extra rekening worden gehouden met het feit dat gebruikers vaak en frequent gebruik zullen maken van het systeem. Met deze kennis en inzichten heb ik een succesvolle UX-designoplossing kunnen ontwikkelen voor dit project.

04

Verdieping Figma en design systems

Ik ben ook verder gegaan in mijn kennis en vaardigheden op het gebied van design systems, responsive design en Figma met auto lay-out en properties. Dankzij deze verdieping kan ik nu systematischer te werk gaan en een beter overzicht houden over de ontwerpen die ik maak. Dit heeft een positieve impact op mijn workflow en zorgt ervoor dat ik efficiënter en effectiever kan werken. Ik ben trots op wat ik tijdens dit project heb bereikt en kijk uit naar de toekomst om nog meer uitdagende projecten aan te gaan.

Let's work together!

Ben je op zoek naar iemand die jouw visie tot leven kan brengen of heb je een project waar je hulp bij nodig hebt? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben altijd geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen en samenwerkingen.